RU-1x, RU-2x, RU-4x

RU-1x, RU-2x, RU-4x

Prevodníky teplota / napätie a odpor / napätie

Výrobca: Regmet

Prevodník radov RU-1 ..., RU-2 ... a RU-4 ... v prevedení jednonásobnom, dvojnásobnom a štvornásobnom sú
určené k prenosu signálov odporových Snímačov Pt100, Pt500, Pt1000, Ni1000, Ni10000 a odporových vysielačov
OV100 alebo OV105 na unifikované signály 0 až 10 V.
Možno ich podľa typu napájať jednosmerným alebo striedavým napätím 24 V. Vstupné signály sú lineárne a
úmerné teplote alebo signálu odporového vysielača. Prevodníky nie sú vybavené galvanicky oddelením vstupného a výstupného signálu.

pdfKatalógový list

Výstup: Napäťový 0 - 10 V