P1xD, P1xDB, P1xDA

P1xD, P1xDB, P1xDA

Snímače teploty s digitálnym výstupom.

Výrobca: Regmet

Sú osadené teplotným čidlom DS18S20, DS18B20 alebo DS1822, ktoré komunikuje s nadradeným vyhodnocovacím systémom pomocou třídrátového zapojenia (Ucc, GND, Data). Snímače s prvkom DS18B20 môžu komunikovať aj po dvoch vodičoch.

pdfKatalógový list

Výstup: Digitálny