P1xI, P1xU

P1xI, P1xU

Snímač teploty s prúdovým alebo napäťovým výstupom.

Výrobca: Regmet

Určené k diaľkovému meraniu teploty tekutín, pary, vzduchu a iných médií v riadiacich a regulačných systémoch spracovávajúcich normalizované signály 4 až 20 mA alebo 0 až 10 V.

Snimače Prúdové Napäťové
Napájacie napätie Ucc 11 až 35 V DC 18 až 30 V DC
Výstupný signál Iz = 4 až 20 mA Uv = 0 až 10 V

pdfKatalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V