P1xT

P1xT

Snímače teploty SMT160.

Výrobca: Regmet

Snímače teploty, ktorých výstupom je šírkovo modulovaný logický signál sú určené k diaľkovému meranie teploty tekutín, pary, vzduchu a iných médií v riadiacich a regulačných systémoch, ktoré sú schopné spracovávať frekvenčný signál obdĺžnikového tvaru. Hlavný výhodou a prednosťou týchto snímačov je značná
odolnosť výstupného signálu proti rušeniu a po jednoduchom spracovanie signálu možnosť priameho napojenia na výpočtový systém.

Napájacie napäťie 4,75 až 7 VDC
Výstupná frekvencia f medzi 1 až 4 kHz

pdfKatalógový list

Výstup: Digitálny