FC, DK

FC, DK

Pasívne ovládače s korekciou pre regulátory Fan Coil

Výrobca: Regmet

Pasívne ovládače radu DK sú univerzálne zariadenie na meranie teploty v interiéri pomocou vstavaného čidla s dodatočnými funkciami, ako napríklad nastavenie korekcie teploty otočným potenciometrom, voľba režimu tlačidlom bez aretácie alebo s aretáciou a inikaci režimu pomocou LED.

Ovládače radu FC navyše umožňujú ovládanie externého zariadenia (napr. Ventilátora) pomocou 5-tich polohového otočného prepínače s odporovým deličom.

- teplotný snímač
- korekcia
- 5-tich polohový otočný prepínač s odporovým deličom
- voľba režimu tlačidlom
- indikačné LED

pdfKatalógový list

Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm