NTM

NTM

Ovládače s digitálnou komunikáciou RS485 (Modbus)

Výrobca: Regmet

Interiérový prístroj určený na snímanie, prípadne ku korekcii priestorovej teploty.
Je vybavený grafickým LCD displejom. Pomocou tlačidiel alebo nadradeným systémom možno nastaviť korekciu alebo požadovanú hodnotu teploty, zvoliť až tri zo 48 možných režimov, prípadne možno nadradeným systémom indikovať pomocou voliteľných symbolov informácie o stave, režime a tak ďalej.

Napájacie napätie 12 až 30 VDC
Prúdový odber max. 20 mA (bez zaťaženého výstupu OUT)

pdfKatalógový list

Výstup: ModBUS