SONDY

SONDY

Snímač teploty s káblovým vývodom

Výrobca: Regmet

Snímače teploty s káblom sú určené pre meranie teploty v rôznych odvetviach priemyslu i tzv. Home Building. Nachádzajú uplatnenie v prostredí, kde nie je možné z priestorových či iných dôvodov umiestniť klasické typy snímačov s hlavicou. Možno ich použiť pre kontaktné meranie teploty kvapalných, pevných alebo plynných látok napr. v potravinárstve, chladiarenstve, v chemickom a plastikárskom priemysle. Ich hlavnou súčasťou je vlastné teplotné čidlo, ktoré je umiestnené v kovovom puzdre a jeho vývody sú spojené s prívodným káblom.

pdfKatalógový list

Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ