ESxx/230V, ESxx/24V

ESxx/230V, ESxx/24V

Elektronické spínače - termostaty

Výrobca: Regmet

Môžu byť použité ako súčasť regulčných systémov vo funkcii termostatu - dvojstvavých regulátorov. Ich výstupný signál (Zapnuté alebo vypnuté) je závislé na okamžitej hodnote meranej teploty a komparačnej hodnote nastavenej na spínači.

pdfKatalógový list

Výstup: Kontakt relé