ET

ET

Havarijné elektronické termostaty

Výrobca: Regmet

Môžu byť pouÏité ako súčať regulačných systémov pre stráženie poruchoých stavov. Ich výstupný signál (zopnuté alebo vypnuté) je závislý na okamžitej hodnote meranej teploty a komparačnej hodnote nastavenej na spínači. V tomto zmysle dochádza pri dosiahnutí nastavenej hodnoty k prepnutiu galvanicky oddelených kontaktov a relé zostáva vypnuté až do chvíle, kedy dôjde k jeho deblokácii prerušením dodávky napájacieho napätia alebo stlačenie interného alebo externého tlačítka "RESET". Zopnuté relé indikuje zelená LED. Havarijný stav indikuje červená
LED.

pdfKatalógový list

Výstup: Kontakt relé