TT1

TT1

Týždenný termostat

Výrobca: Regmet

Určený pre reguláciu teploty v interiéroch so zvýšenými estetickými nárokmi. Je použiteľný pre rôzne druhy tepelných zdrojov, chladiacich zariadení a ovládacích ventilov.

- funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu
- možnosť nastavenia regulácie teploty v rozsahu 5 ÷ 40 ° C
- Prevádzkové režimy: týždenné, individuálne, denné, dovolenka, dočasný, temperovanie
- voľba módu kúrenia alebo chladenia

pdfKatalógový list

Výstup: Kontakt relé