AKS32, AKS33

AKS32, AKS33

Tlakový snímač pre chladenie

Výrobca: Danfoss

AKS 32 a AKS 33 sú tlakové vysielače, ktoré
zmerajú tlak a skontrolujtú namerané hodnoty
hodnota štandardného signálu:
- 1 - 5 V DC alebo 0 - 10 V DC pre AKS 32
- 4 - 20 mA pre AKS 33
Robustný dizajn robí AKS veľmi vhodné pre
aplikácie v rámci viacerých polí, napr.
- Klimatizácie
- chladiarenský závod
- Kontrola procesov
- Laboratória

pdfKatalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V