NS190

NS190

Snímač teploty s magnetom, odporovým alebo aktívnym výstupom.

Výrobca: Sensit

Tieto odporové snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie povrchovej teploty z feromagnetických materiálov. Kontakt s meranou plochou je zaištený odpružením meracieho púzdra. Plastová hlavica je vybavená kabelovou priechodkou (v hlavici je umístená svorkovnica) alebo konektorom. Štandardný teplotný rozsah použitia snímačov je -30 až 100 °C.

odkaz Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ