TG8EX, TR011EX, TR141EX

TG8EX, TR011EX, TR141EX

Snímače s káblom do výbušného prostredia.

Výrobca: Sensit

Snímače teploty označené na typovom štítku II3G Ex ec IIC T6...T2 Gc a II3D Ex tc IIIC T60°C...230°C Dc je možné použiť v priestoroch s nebezpečím výbuchu – skupina zariadení II, zóna 2 a zóna 22.

Snímače teploty pracujú na princípe definovanej závislosti zmeny vlastnosti senzora na zmene teploty. Nie sú schopné vytvárať iskry, oblúky alebo vysoké povrchové teploty. Teplotný rozsah použitia v prostredí s nebezpečím výbuchu je obmedzený podľa izolácie použitého káblu a konkrétne špecifikovaný v návode na použitie - stanovený rozsah merania nesmie byť ani krátkodobo presiahnutý. Prívodný kábel môže mať vonkajšiu izoláciu z PVC, silikonovou alebo PTFE (teflonovú) a môže byť buď tienený alebo netienený.

odkaz Katalógový list

Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ