NS15xA, NS35xA, PTSx50A, HS150A

NS15xA, NS35xA, PTSx50A, HS150A

Príložné snímače s káblom a s odporovým výstupom.

Výrobca: Sensit

Snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie povrchovej teploty. Snímače sú dodávané vrátane upevňovacej pásky a uzáveru a sú vhodné pre meranie teploty na potrubiach.

Štandardná dĺžka kábla je dva metre, je možné objednať aj s dlhším káblom. Príklad objednania: PTS350A-2 ( príložný snímač Pt1000 s káblom dva metre).

Senzor snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm NS150A
Ni 1000/6180ppm NS151A
Ni 891 NS152A
Ni 10000/5000ppm NS350A
Ni 10000/6180ppm NS351A
Ni 2226 NS153A
Pt 100/3850ppm PTS150A
Pt 500/3850ppm PTS250A
Pt 1000/3850ppm PTS350A
NTC 20 kOhm HS150A
Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ