NS17xK, NS37xK, PTSx70K, HS170K

NS17xK, NS37xK, PTSx70K, HS170K

Snímače teploty so stonkou a nerezovej hlavici v hygienickom vyhotovení.

Výrobca: Sensit

Tieto odporové snímače teploty sú určené pre kontaktné meranie teploty kvapalných alebo plynných látok. Snímače sa vyrábajú v dvoch variantoch: malá hlavica s odporovým výstupným signálom a veľká hlavica s výstupným signálom 4 až 20 mA, ďalej potom vo vyhotoveniach s priechodkou alebo s konektorom.

Senzor snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm NS170K
Ni 1000/6180ppm NS171K
Ni 891 NS172K
Ni 10000/5000ppm NS370K
Ni 10000/6180ppm NS371K
Ni 2226 NS173K
Pt 100/3850ppm PTS170K
Pt 500/3850ppm PTS270K
Pt 1000/3850ppm PTS370K
NTC 20 kOhm HS170K
Prúdový výstup 4÷20mA PTS680K
Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ