TG8, TG8J

TG8, TG8J

Snímač teploty s káblom priemer 5,8 mm, -50 ÷ +200 °C

Výrobca: Sensit

Sú konštruované pre meranie teploty plynných a kvapalných látok. Maximálny teplotný rozsah použitia snímačov je -50 ÷ +200 °C. Ako prívodný kábel je používaný typ se silikónovou izoláciou a tienením. Priemer puzdra umožňuje použitie aj speciálnych čidiel teploty – KTY, SMT 160, DS 18B20, TSiC a podobne. V kombinácii s jímkou JTG 8 je možné snímače teploty použiť pre meranie teploty v potrubiach.

Príklad objednania: Pt1000 TG8-40 k=2m (sensor Pt1000 v puzdre 40mm, kábel dva metre)

odkaz Katalógový list

Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ