W0710, W0711, W0741

W0710, W0711, W0741

WiFi snímač teploty

Výrobca: Comet

Snímače s rozhraním WiFi sú určené pre meranie teploty.

Prístroj umožňuje zasielať merané hodnoty do on-line uložiska COMET Cloud (s najkratším intervalom 5 minút) alebo do COMET Database.

Kontinuálne vyhodnocuje alarmové hranice meraných hodnôt a v prípade ich presiahnutia môže odoslať e-mail alebo informovať pomocou akustickej či optickej signalizácie. Sú podporované dve alarmové hranice pre každý merací kanál.

Hlavnou výhodou snímačov s WiFi rozhraním je jednoduchosť nasadenia v miestach kde je už dostupná WiFi infraštruktúra. Stačí snímač umiestiť na požadované miesto a spraviť jeho pripojenie do WiFi siete. WiFi snímač v spojení s COMET Cloud alebo COMET Database ponúka komplexné riešenie pre monitoring a alarmovanie bez nutnosti serverového zákroku na strane užívateľa.

Merací rozsah: -30 ÷ +60 °C

Vyhotovenie Typ snímača
sonda spojená s prístrojom W0710
jedna externá sonda Pt1000 W0711
štyri externé sondy Pt1000 W0741
Výstup: Wifi

Alternatívne produkty