W7710

W7710

WiFi snímač atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti

Výrobca: Comet

Snímač s rozhraním WiFi je určený pre meranie teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku.

Prístroj umožňuje zasielať merané hodnoty do on-line uložiska COMET Cloud (s najkratším intervalom 5 minút) alebo do COMET Database.

Kontinuálne vyhodnocuje alarmové hranice meraných hodnôt a v prípade ich presiahnutia môže odoslať e-mail alebo informovať pomocou akustickej či optickej signalizácie. Sú podporované dve alarmové hranice pre každý merací kanál.

Hlavnou výhodou snímačov s WiFi rozhraním je jednoduchosť nasadenia v miestach kde je už dostupná WiFi infraštruktúra. Stačí snímač umiestiť na požadované miesto a spraviť jeho pripojenie do WiFi siete. WiFi snímač v spojení s COMET Cloud alebo COMET Database ponúka komplexné riešenie pre monitoring a alarmovanie bez nutnosti serverového zákroku na strane užívateľa.

Merací rozsah: -30 ÷ +60 °C
0 ÷ 95 % RV
600 ÷ 1100 hPa

odkaz Katalógový list

Výstup: Wifi

Alternatívne produkty