W4710

W4710

WiFi snímač atmosférického tlaku, teploty, vlhkosti a CO2

Výrobca: Comet

Snímač s rozhraním WiFi je určený pre meranie teploty, vlhkosti, atmosférického tlaku a oxidu uhoľnatého.

Prístroj umožňuje zasielať merané hodnoty do on-line uložiska COMET Cloud (s najkratším intervalom 5 minút) alebo do COMET Database.

Kontinuálne vyhodnocuje alarmové hranice meraných hodnôt a v prípade ich presiahnutia môže odoslať e-mail alebo informovať pomocou akustickej či optickej signalizácie. Sú podporované dve alarmové hranice pre každý merací kanál.

Hlavnou výhodou snímačov s WiFi rozhraním je jednoduchosť nasadenia v miestach kde je už dostupná WiFi infraštruktúra. Stačí snímač umiestiť na požadované miesto a spraviť jeho pripojenie do WiFi siete. WiFi snímač v spojení s COMET Cloud alebo COMET Database ponúka komplexné riešenie pre monitoring a alarmovanie bez nutnosti serverového zákroku na strane užívateľa.

Merací rozsah: -30 ÷ +60 °C
0 ÷ 95 % RV
700 ÷ 1100 hPa
0 až 5000 ppm

odkaz Katalógový list

Výstup: Wifi
Detekovaný plyn: CO2 - oxid uhličitý

Alternatívne produkty