TR125B

TR125B

snímač teploty s káblom do -190 až 150 °C, priemer 5 mm

Výrobca: Sensit

Sú konštruované pre meranie teploty kryogénnej teploty plynných, kapalných alebo pevných látok. Vzhľadom k použitiu materiálov a technológii výroby je možné snímače použiť aj pre meranie pri veľmi nízkych teplotách. Maximálny teplotný rozsah použitia je - 190 až 150 °C, pričom trieda presnosti B podľa EN 60751, v platném znení, je zaručovaná v rozsahu od -100 do 150 °C.

odkaz Katalógový list

Výstup: Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ