HLM-35

HLM-35

Keramické čidlo je odolné voči mierne znečistenej a zakalenej vode.

Výrobca: Dinel

Hydrostatický hladinomer HLM-35 je kompaktné meracie zariadenie obsahujúce kremíkové tenzometrické čidlo a vyhodnocovaciu elektroniku v nerezovej sonde.
Keramické čidlo je odolné voči mierne znečistenej alebo zakalenej vode.
Z puzdra sondy vychádza kábel s kapilárou, ktorá slúži k privedeniu porovnávacieho atmosferického tlaku do sondy.
Čelná strana sondy je otvorená, teda hladinomer je odolnejší voči zachyteniu hrubších nečistôt.
Na hladinomere nie sú žiadne nastavovacie prvky.

odkaz Katalógový list

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V