NS10x, NS30x, PTS100, PTS200, PTS300, HS100, NS500, NS700

NS10x, NS30x, PTS100, PTS200, PTS300, HS100, NS500, NS700

Snímače s odporovým a aktívnym výstupom sú určené pre meranie teploty vo vnútornom prostredí.

Výrobca: Sensit

Snímače sú určené pre prevádzku v bežnom a chemicky neagresívnom prostredí a nevyžadujú obsluhu ani údržbu. Doporučené skladovacie podmienky sú suché a chemicky neagresívne prostredie s teplotou -30 až 100°C.

Jednotlivé typy je možné použiť pre všetky riadiace systémy , ktoré sú kompatibilné s typmi senzorov alebo aktívnymi výstupmi uvedených v tabuľke technických parametrov.

Senzor snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm NS100
Ni 1000/6180ppm

NS101

Ni 891/6371ppm NS102
Ni 10000/5000ppm NS300

Ni 10000/6180ppm

NS300
Ni 2226

NS103

Pt 100/3850ppm PTS100
Pt 500/3850ppm PTS200
PT 1000/3850ppm PTS300
NTC 20kOhm HS100
Prúdový výstup 4÷20mA NS500
Napäťový výstup 0÷10V NS700
Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/5000 ppm, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ

Alternatívne produkty