Time, Solo, Tango, Gira, Unica, Legrand

Time, Solo, Tango, Gira, Unica, Legrand

Snímače s odporovým a aktívnym výstupom určené pre interiéry s vysokými estetickými nárokmi na dizajn.

Výrobca: Regmet

Odporové snímače a snímače s prúdovým alebo napäťovým výstupom sú určené k snímaniu interiérovej priestorovej teploty. Svoje uplatnenie nájdu v riadiacich a regulačných systémoch pre meranie, registráciu alebo signalizáciu teploty.

Senzory uvedené v tabuľke nižšie sa osádzajú do komponentov domovej inštalácie spoločností ABB (napr. alpha exklusive, Solo, Element), LEGRAND (napr. Valena, Galea), BTicino (napr. Light Tech, Axolute), MOELLER (napr. Original, Mysterious), SCHNEIDER ELECTRIC (napr. radu UNICA, MERTEN) a ďalší.

 Senzor snímača Typ snímača (príklady objednania)
Pt100/3850ppm TIME biela Pt100
Pt500/3850ppm Legrand Galea hnedá Pt500
Pt1000/3850ppm Logus90 Pt1000
Ni1000/6180ppm  Solo Ni1000/6180ppm
Ni1000/5000ppm  Unica Ni1000/5000ppm
Ni891  Legrand Cariva Ni891
Ni2226  Gira E22 Ni2226
Ni10000/6180ppm  Eaton Pure Ni10000
NTC20kOhm  Tango NTC20kΩ
Prúdový výstup 4÷20mA Obzor Elegant -30 ÷ 60°C
Napäťový výstup 0÷10V Jung Flat 0÷50°C
Výstup ModBus RTU po RS485 Time AM9

V ponuke sú následujúce výrobky od firiem:
-ABB: Tango, alpha exclusive, Solo, Impuls, Time, Element a Swing, Neo
-Legrand: Galea, Galea Life, Valena, Cariva a Céliane
-Moeller: Intense, Pure a Mysterious
-Schneider Electric: Unica
-BTicino: Light, Light Tech, Living, Axolute
-EFAPEL: Logus90
-GIRA: System55, E22
-VIMAR: Plana, Idea, Eikon
-OBZOR: Elegant, Variant, Decente
-JUNG: A500, AS500, CD500, LS990, FD

Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, ModBUS

Alternatívne produkty