ULS-53

ULS-53

Ultrazvukové impulzi, ktoré sa šíria smerom k hladine.

Výrobca: Dinel

Ultrazvukové snímače ULS sú kompaktné meracie zariadenia obsahujúce elektroakustický menič a elektronický modul.
Snímače vysielajú pomocou elektroakustického meniča radu ultrazvukových impulzov, ktoré sa šíria smerom k hladine.
Odrazená akustická vlna je meničom spätne prijatá a následne spracovaná v elektronickom module.
Na základe doby šírenia jednotlivých impulzov k hladine a späť, a na základe merania teploty v nádrži je vypočítaná aktuálna vzdialenosť k povrchu hladiny.
Výstup snímača ULS je tranzistor PNP s otvoreným kolektorom, alebo prúdový spínač 4 mA / 20mA.
Citlivosť snímača a logiku spínania je veľmi jednoduché nastaviť, buď pomocou tlačítiek, alebo priložením magnetického pera na citlivé plôšky snímača.
Snímače sú vďaka bezdotykového princípu snímania vhodné pre limitné meranie výšky hladín tekutín, odpadných vôd, kalov, suspenzii, lepidiel a pod. v najrôznejších otvorených a uzatvorených nádobách, jímkach, kanáloch alebo žľaboch.
Použiteľnosť pre meranie hladiny sypkých materiálov je obmedzená, dochádza k skráteniu meracieho rozsahu.
Zariadenie je vybavené optickou indikáciou stavu (RUN) i procesu nastavovania /STATE).
Vyrába sa v prevedení do normálnych (N) ako i výbušných priestorov (Xi).

pdf Katalógový list