XB 10-1

XB 10-1

Spájkovaný výmenník tepla, XB

Výrobca: Danfoss

Spájkované doskové výmenníky tepla radu XB sú
ur ené pre pou itie v sústavách centrálneho
zásobovanie teplom (tzn. v klimatizá ných
sústavách, a v sústavách ur ených pre
vykurovanie alebo ohrev teplej u itkové vody).
Spájkované doskové výmenníky tepla XB sa vyrábajú
s rozli nými veľkosťami dosiek ur ených pre
výmenu tepla.

Hlavné technické údaje:

- Min. teplota - 10 ° C
- Max. teplota + 180 ° C
- Max. prevádzkový tlak 25 bar
- Vykurovacia voda / glykolová voda až do obsahu 50%
- Veľkosť pripojenia DN (závit alebo príruba)
20 ... 100

pdfKatalógový list

Zoznam typov:

XB 10-1 10 obj.č. 004B1005

XB 10-1 16 obj.č. 004B1008

XB 10-1 20 obj.č. 004B1010

XB 10-1 26 obj.č. 004B1013

XB 10-1 30 obj.č. 004B1015

XB 10-1 36 obj.č. 004B1018

XB 10-1 40 obj.č. 004B1020

XB 10-1 60 obj.č. 004B1030

XB 10-1 70 obj.č. 004B1035

XB 10-1 8 obj.č. 004B1004