P1xF

P1xF

Snímače teploty s frekvenčným výstupom.

Výrobca: Regmet

Určené pre snímanie teploty plynných, kvapalných aj pevných látok. Merané hodnoty teploty sú vyhodnocované procesorom, ktorý namerané dáta vysiela nadradenému systému.

Napájacie napätie 12 až 30 VDC
prúdový odber max. 40 mA (Rz = 10 kΩ)

pdfKatalógový list

Výstup: Frekvenčný výstup