ESH

ESH

Elektronické spínače na DIN lištu

Výrobca: Regmet

Určené pre použitie na DIN lištu v regulačných systémoch vo funkcii termostatu alebo ostatných dvojstavových regulátoroch. ich výstupný signál (zapnuté alebo vypnuté) je závislý na okamžitej hodnote meranej veličiny a komparačej hodnote nastavenej na spínači. V tomto zmysle dochádza pri dosiahnutí nastavenej hodnoty k prepínanie galvanicky oddelených kontaktov relé.

pdfKatalógový list

Výstup: Kontakt relé