P10x, SBx, RK-x

P10x, SBx, RK-x

Snímače sú určené pre meranie teploty okolitého vzduchu a iných plynných médií v bežnom interiérovom prostredí. V ponuke sú výstupy odporové a aktívne.

Výrobca: Regmet

Snímače sú určené pre prevádzku v bežnom a chemicky neagresívnom prostredí a nevyžadujú obsluhu ani údržbu. Pracovná poloha je ľubovoľná, vývodka však nemá smerovať nahor. Doporučené skladovacie podmienky sú suché a chemicky neagresívne prostredie s teplotou -30÷+70°C.

Jednotlivé typy je možné použiť pre všetky riadiace systémy , ktoré sú kompatibilné s typmi senzorov alebo aktívnymi výstupmi uvedených v tabuľke technických parametrov.

Senzor snímača Typ snímača
Ni 1000/5000ppm P10L, SBLRK-L
Ni 1000/6180ppm P10S, SBS, RK-S
Ni 891/6371ppm P10J, SBJRK-J
Ni 10000/6180ppm P10SA, SBSA
Ni 2226 P10N, SBNRK-N
Pt 100/3850ppm P10P, SBPRK-P
Pt 500/3850ppm P10PB, SBPB
PT 1000/3850ppm P10PA, SBPARK-PA
NTC 20kOhm P10H, SBHRK-H
Prúdový výstup 4÷20mA P10I, SBIRK-I
Napäťový výstup 0÷10V P10U, SBURK-U
Frekvenčný výstup do 10kHz P10F, RK-F
Frekvenčný výstup do 4kHz P10T
Digitálny výstup DALLAS P10DRK-D
Výstup ARION po RS485 P10A
Výstup ModBus RTU po RS485 P10MRK-M
Výstup PWM P10W
Výstup: Prúdový 4 - 20 mA, Napäťový 0 - 10 V, Digitálny, Ni 1000/5000 ppm, Ni 1000/6180 ppm , Pt 100/3850 ppm, Ni 891, Ni 10000/6180 ppm, Ni 2226, Pt 500/3850 ppm, Pt 1000/3850 ppm, NTC 20 kΩ, Frekvenčný výstup, ARION, ModBUS, PWM

Alternatívne produkty